Cách để cãi luôn thắng với người khác - Bí kiếp sân si

Có khi nào bạn tức ai đó rồi cãi nhau với họ 😂😂 nhưng khỗ nỗi là bạn cãi không hơn 😐 bạn chịu thua nó!😑 Biện pháp cuối cùng là dùng vũ lực chơi với nó  😡 nhưng không, bạn đã có thể học cãi, cãi gì cũng thằng với một click.

Nội dung khóa học:

 1. Suy luận gièm pha 
 2. Ngụy biện trọng âm
 3. Ngụy biện ngẫu nhiên
 4. Khẳng định hậu thức 
 5. Chơi chữ 
 6. Ngụy biện loại suy 
 7. Ngụy biện lối mòn (argumentum ad antiquitam) 
 8. Chủ nghĩa tiên nghiệm 
 9. Ngụy biện đe dọa (argumentum ad baculum) 
 10. Ngụy biện rẽ đôi
 11. Che đậy bằng khoa học 
 12. Song đề giả (Bogus dilemma) 
 13. Lập luận luẩn quẩn (Circulus in probando) 
 14. Câu hỏi phức (plurium interrogationum) 
 15. Ngụy biện tổng thể 
 16. Lượng hóa che đậy 
 17. Kết luận chối bỏ tiên đề 
 18. Tiên đề mâu thuẫn 
 19. Ngụy biện sai nguyên nhân (Cum hoc ergo propter hoc) 
 20. Chê bai các lựa chọn khác 
 21. Ngụy biện rút lui định nghĩa 
 22. Phủ định tiền kiện 
 23. Thủ tiêu ngoại lệ (Dicto simpliciter) 
 24. Ngụy biện phân hóa 
 25. Ngụy biện cảm tính 
 26. Ngụy biện lối nói lập lờ 
 27. Ngụy biện học sinh nào cũng biết 
 28. Ngoại lệ chứng minh quy luật 
 29. Ngụy biện khẳng định sự tồn tại 
 30. Thống kê sau sự việc (ex post facto) 
 31. Cắt xén ngoại diên 
 32. Hoán vị sai 
 33. Tính chính xác dối trá 

Và còn rất nhiều skill nữa.....

Không dài dòng nữa và đây là link của bí kiếp sân si !


[linkxem]https://mshare.io/file/a8POCn4e[/linkxem]
[linktai]https://mshare.io/file/a8POCn4e[/linktai]